https://www.traditionrolex.com/46
PROCESI I PRODHIMIT

PASTERIZIMI

Procesi I pasterizimit mundëson zgjatjen e jetës së produktit dhe rruan kualitetin e qumështit. Pasterizimi është process termal ku qumështi kalon në temperaturë 76°C për 45 sekonda. Kjo procedurë e ul përmbajtjen e mikroorganizmave të dëmshëm ose patogjen në qumësht, të cilët mund të shkaktojnë sëmundje, përkeqësim ose fermendtim të padëshiruar dhe në të njejtën kohë aktivizon enzimat në qumësht.
Pasterizimi është I njohur nga shekulli I 19-te dhe procesi është emëruar nga shpikësi I procesit Louis Pasteur, I cili përdori përpunimin termik për të parandaluar përkeqësimin e verës dhe qumështit.

HOMOGJENIZIMI

Qëllimi kryesor I homogjenizimit është ti parandaloj ose ngadalësoj sipërfaqet e topave të yndyrës në qumësht. Yndyra e qumështit është e pranishme në qumësht në formën e topave me yndyrë në madhësi të ndryshme (nga 0.1 deri në 20 mikrometër). Dendësia e tyre specifike (0.93 g/ml) është më e vogël se e ujit dhe kjo bën që këta topa të dalin në siperfaqe. Si pasoj, një shtresë e yndyrës së qumështit, e njohur gjithashtu si krem (kajmak), formohet në siperfaqën e qumështit jo të homogjenizuar. Ky process mund të parandalohet përmes homogjenizimit, duke ndarë topat e yndyrës në njësi më të vogël me një diametër deri në një micrometër.

STERILIZIMI

Sterilizimi mundëson rritjen e jetëgjatësisë së qumeshtit, madje atë ta rruajm edhe në temperaturë dhome.
Sterilizimi është përpunim termik I qumështit përmes së cilit shkatërrohen të gjitha mikroorganizmat dhe sporet e tyre dhe çaktivizohen enzimat. Literatura shkencore këtë qumësht e quan UHT qumësht ( Ultra High Temperature) që do të thotë se qumështi përpunohet termikisht për një kohë shumë të shkurtër (4-8 sekonda) në temperaturë shumë të larta që variojne nga 135 ne 150 °C.
Facebook Instagram YouTube