https://www.traditionrolex.com/46
Ne kemi struktuar një sistem te persosur nga pranimi I qumështit të fresket , kontrollit të cilësisë , teknologjisë më të fundit e deri te shpërndarja nëpër pikat e shitjes, që produkti të jetë sa me i sigurt dhe më  cilësorë.

Qëllimi ynë është që konsumatorët të kenë product të sigurt, cilësore dhe të shijshëm.

FURNIZIMI

Ne besojmë se për një produkt cilesorë gjëja më e rëndesishme është cilësia e qumështit të freskët që grumbullohet nga fermerët.
Ne grumbullojmë 35.000 litra qumësht në dite nga gjithsejt 500 fermer local . Puna e fermerëve, kontrolli ynë direkt në ferma, ndihma te cilën ua ofrojm, kushtet klimatike mundësojnë që të grumbullojmë qumësht shumë cilesorë.

AMBALAZHIMI

Ambalazhimi I produkteve tona bëhet me ambalazh të prodhuesit të njohur botërore ELOPAK. Kjo ndihmon që produkti të arij qëllimet tona.

KONTROLLI NË HYRJE

Kontrolli në hyrje I qumështit të fresket është shumë me rëndësi, prandaj vetëm qumështi I rruajtur mirë dhe me cilësi të lartë mund të hyjë në qumështoren tonë

ANALIZA DHE TESTE

Në laboratorin modern çdo ditë bëhet analiza kimike dhe mikrobiologjike të qumështit të freskët. Kontrollet bëhet disa herë gjatë përpunimit të qumështit me qëllim që produkti final të jetë si duhet.

SHIJA

Jo çdo herë analizat laboratorike mund të japin të gjitha rezultatet për produktin.Prandaj ekspertët tonë çdo ditë edhe shijojnë pruktet finale me qëllim të jemi konsistent në shijen e produkteve

KONTROLLI NË PIKAT E SHITJES

Kontrollet tona për produktin nuk përfundojn kur e lëshon depon tonë.  Ne bëjmë kontrollë edhe në pikat e shitjes ku konsumatori e mer produktin. Produkti duhet të rruhet si duhet gjatë transportit dhe nëpër pikat e shitjes.
Facebook Instagram YouTube