https://www.traditionrolex.com/46

ALPI Ajran 0.18L 2.8% Yndyrë qumështi

Rreth 10 000 vjet p.e.s, ndodhi "Revolucioni Bujqësor"duke ndryshuar shoqëritë nga fise
nomade tek ata që vendoseshin në bashkësi. Me kete erdhen kafshët e zbutura dhe zgjuarsia
që njerëzit të përdorin produkte të tilla si qumështi.

100gr e prodhimit mesatarisht përmban:

Vlera energjitike 142kJ /34kcal
Yndyrëndyrë 1.5 g
Prteina 2.5 g
Karbohidrate 1.8 g
Krip 0.7 g

Ajran 0.18L 1.5%
=
    ALPI Ajran 0.18L 2.8% Yndyrë qumështi Rreth 10 000 vjet p.e.s, ndodhi “Revolucioni Bujqësor”duke ndryshuar shoqëritë nga fise

Ajran 1L 1.5%
    ALPI Ajran 0.18L 2.8% Yndyrë qumështi Rreth 10 000 vjet p.e.s, ndodhi “Revolucioni Bujqësor”duke ndryshuar shoqëritë nga fise

Facebook Instagram YouTube