Showing all 5 results

Jogurt 0.18L 3.2%
    ALPI Jogurt 0.18L 2.8% qumështi Rreth 10 000 vjet p.e.s, ndodhi “Revolucioni Bujqësor”duke ndryshuar shoqëritë nga fise nomade

Jogurt 0.5L 3.2%
    ALPI Jogurt 0.5 L 2.8% qumështi Rreth 10 000 vjet p.e.s, ndodhi “Revolucioni Bujqësor”duke ndryshuar shoqëritë nga fise

Jogurt 1.5L 3.2%
    ALPI Jogurt 1.5 KG 2.8% qumështi Rreth 10 000 vjet p.e.s, ndodhi “Revolucioni Bujqësor”duke ndryshuar shoqëritë nga fise

Jogurt 1L 3.2%
    ALPI Jogurt 1L 2.8% qumështi Rreth 10 000 vjet p.e.s, ndodhi “Revolucioni Bujqësor”duke ndryshuar shoqëritë nga fise nomade

Jogurt 1L 3.2%
    ALPI Jogurt 1 L 3.2% qumështi Rreth 10 000 vjet p.e.s, ndodhi “Revolucioni Bujqësor”duke ndryshuar shoqëritë nga fise